Om Massage

Historia

Grundaren av thailändsk massage och medicin sägs ha varit Shivago Komarpaj (ชีว ก โก มาร ภัจ จ์ Jivaka Komarabhācca), som i Pāli (buddhistiska Canon) sägs att ha varit Buddhas läkare för över 2 500 år sedan. I själva verket är historien om thaimassage mer komplex än denna legend om en enda grundare. Thailändsk massage, som TTM mer generellt, är en kombination av influenser från indiska, kinesiska, sydostasiatiska kulturella sfärer och medicintraditioner. Konsten, som den praktiseras i dag, är sannolikt produkten av en syntes av senare tids olika helande traditioner från hela riket. Än idag finns det stor variation från region till region i hela Thailand, och ingen enskild rutin eller teoretiskt ramverk är allmänt accepterat bland helare.

Ett känt centrum för utbildning av thaimassörer är Wat Po i Bangkok.


Utförande

Thaimassage har kallats "yoga för den late" vilket troligen syftar till sträckningsmomenten i massagen, där det är massören som drar i den behandlades olika kroppsdelar.

Klienten ligger iklädd tunna kläder som tillåter rörelse på en madrass som ofta ligger på golvet, medan massören sitter eller står under behandlingen. Massagen är "torr", d.v.s. den utförs utan olja,

Genom att man behandlar tryckpunkter på kroppen och sedan sträcker ut kroppen blir den behandlade avslappad. Behandlingen kan vara smärtsam, när massören drar hårt i den behandlades kroppsdelar.


Benämningar

•Nuat Phaen thai (thailändska: นวด แผน ไทย; ordagrant thailändsk massage.)

•Nuat Phaen Boran (Thai: นวด แผน โบราณ, uttal enligt IPA: [nûət pʰɛ̌ːn boːraːn]; ordagrant antik-stilmassage)

•Formellt namn Nuat thai (thailändska:. นวด ไทย), Thaimassage enligt den traditionella thailändska medicinska yrkeslagen, BE 2556 (2013) [1].Praktik

Massagemottagaren byter till lösa, bekväma kläder och ligger på en matta eller fast madrass på golvet. Det kan göras solo eller i en grupp av ett tiotal patienter i samma stora rum.


Mottagaren kan placeras i en mängd olika yoga-liknande positioner under massagen, men djupt statiska och rytmiska tryck utgör kärnan i massagen. Kroppen kommer att aktiveras och föryngras efter massagen.


Massageutövaren lutar sig mot mottagarens kropp med händer och oftast raka underarmar låsta vid armbågen och tillämpar fast rytmiskt tryck. Massagen följer generellt Sen-linjer på kroppen –  i viss mån analogt med meridianer eller kanaler och indiska nadis. Utövarens ben och fötter kan användas för att fixera mottagarens kropp eller lemmar. I andra positioner kan händer fixera kroppen, medan fötterna gör den masserande verkan. En fullständig thailändsk massagesession varar normalt två timmar eller mer, och innehåller rytmiska tryck och stretching av hela kroppen, vilket kan innebära att dra fingrar, tår, öron, knäcka knogarna, gå på mottagarens rygg, och böja mottagaren i "Bhujangasana" (kobraställning). Det är ett standardförfarande och rytm till massage, vilket utövaren anpassar individuellt för varje enskild kund.

Den sanna praxisen av läkekonst i traditionell Nuad Boran (thaimassage) är den medkännande avsikten med helande. De buddhistiska andliga metoderna i samband med thaimassage odlar ödmjukhet, medvetenhet och koncentration i helande utformad för att ge utövaren en djupare nivå av medvetenhet om sig själv och klienten. Detta medkännande tillstånd av att vara kallas metta, som brukar översättas med nåd.


Utbredning

I Thailand är den thailändska massagen en av de grenar av traditionell thailändsk medicin (TTM), som numera erkänns och regleras av regeringen, och anses allmänt vara en medicinsk disciplin som används för behandling av en mängd olika krämpor. Thailändsk massage praktiseras också och undervisas av icke-medicinska massagetekniker. I Nordamerika och Europa, har ett ökande antal utövare och lärare i thaimassage uppstått sedan 1990-talet. I Europa och USA, har thaimassage en växande efterfrågan hos massageklinikkunder och massageterapeuter som söker fortbildning.


Andra översättningar

Nuat Boran är det thailändska namnet på en typ av kroppsmassage hemmahörande i Thailand (Nuat = massage, Boran = gammal).

•Thaimassage är också känt som nordlig stil thailändsk massage, Nuad paan Bulan

•Nuat thai, Buntautuk-stil

•Old Medicine Hospital-stil

•Traditionell thailändsk massage

•Traditionell thailändsk medicinsk massage

•Forntida massage

•Thai Yoga

•Thai Yoga Massage

•Yoga Massage

•Thai klassisk massage

•Thailändsk Bodywork.


Teori

Generellt talat, utövare av modern thailändsk massage arbetar efter teorin att kroppen är genomsyrad med Lom, (luft) som inhaleras i lungorna och som sedan färdas genom hela kroppen tillsammans i 72 000 banor som kallas Sen (fartyg). Vanligtvis behandlar massageterapeuter en handfull stora senlinjer genom att trycka på vissa punkter längs linjerna. I de flesta modeller, har Sen sitt ursprung i naveln och sprids i hela kroppen för att sluta vid kroppsöppningarna. En betydande del av bruket av thailändsk massage ingår också yoga-liknande sträckor som är avsedda att stimulera Sen och flyttar Lom genom kroppen via en pumpande rörelse synkront med patientens andning.


Teorin om Sen och Lom översätts ofta till svenska som "meridianer" och "energi." Medan det finns vissa ytliga likheter med kinesiska meridianteorin, är det thailändska systemet faktiskt närmare släkt med nadir i de indiska traditionerna yoga och ayurveda. Det sägs i den thailändska traditionen att det finns 72 000 Senlinjer. Detta bör dock inte tas bokstavligt, eftersom talet 72 000 är ett traditionellt buddhistiskt sätt att indikera en oändlig mängd - huvudsaken är att varje cell i den mänskliga kroppen är kopplad till en annan cell genom ett oändligt och intrikatt nät av energi. Denna energi kallas prana (sanskrit), chi (kinesiska) eller Palang Sak (thailändska). Det praniska nätet genomsyrar kroppen hos alla levande varelser, och vibrerar som svar på fysiologiska, psykologiska och andliga upplevelser. Ingen kan namnge eller beskriva alla kroppens oändligt många energikretsar. Men de 10 främsta Sen lärs vanligen ut och används i Thailands massageskolor för att behandla hela kroppen.


ALLT ENLIGT WIKIPEDIA, KÄLLHÄNVISNING!